Sürdürülebilir Turizm Bilgi Platformu

 

Bu platform, Türkiye'de GSTC eğitimi verme yetkisine sahip tek yetkili kuruluş olan Kapadokya Üniversitesi tarafından turizm sektörü çalışanları ile denetçi ve doğrulayıcılara bilgi vermek amacıyla kurulmuştur.

Türkiye, turizmin arz kaynakları olan doğal, kültürel ve sosyal unsurlardan koruma-kullanma dengesini göz önünde bulundurarak faydalanmak ve bu unsurları riske atmadan gelişmelerini ve küresel ölçekte tanınmalarını sağlamak amaçlarıyla ulusal sürdürülebilir turizm standartlarını ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliği halinde geliştirmektedir.

Türkiye Sürdürülebilir Turizm Bilgi Platformu, Türkiye turizminin sürdürülebilir büyümesine destek olmak üzere oluşturulmuştur. Bu platformda yer alan bilgiler sektör katılımcıları ve paydaşlarımızın desteği ve geri bildirimleri ile sürekli olarak geliştirilmekte ve güncellenmektedir. Platform, turizm paydaşlarının sürdürülebilir kalkınma hedefleri, sürdürülebilir turizm kavramları, Türkiye uygulamaları vb. konularda ortak bir anlayış geliştirmelerini ve dil birliği içerisinde olmalarını hedeflemektedir.

Platformda yer alan bilgilerden faydalanmak veya platforma katkıda bulunmak için kaydolmanız gerekmektedir. Kayıt olmak için tıklayınız.